21/10 - 28/11/2021 | ΙΔΡΥΜΑ Β&Ε ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΑΘΗΝΑ

MINAMATA: Ένα πολύπλευρο project εμπνευσμένο από το φωτογραφικό έργο του W. Eugene Smith

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΑΘΗΝΑ

Ξεναγήσεις στη Μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος στην Αθήνα

Τετάρτη-Πέμπτη, 16.00-17.30 | Παρασκευή, 16.00-17.30 & 18.00-19.30 | Σάββατο-Κυριακή, 14.00-15.30 & 16.00-17.30