Ισόγειο

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να περιηγηθείτε στο ισόγειο της Νέας Πτέρυγας.

1ος Όροφος

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να περιηγηθείτε στον 1ο όροφο της Νέας Πτέρυγας.

2ος Όροφος

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να περιηγηθείτε στον 2ο όροφο της Νέας Πτέρυγας.

3ος Όροφος

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να περιηγηθείτε στον 3ο όροφο της Νέας Πτέρυγας.

Καφέ

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να περιηγηθείτε στο δώμα της Νέας Πτέρυγας.

SHARE