ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Δρ. Κυριάκος Κουτσομάλλης
Διευθυντής

Μαρία Κουτσομάλλη
Ιστορικός Τέχνης – Manager

Βίβιαν Κουτσομάλλη
Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Παπακωστοπούλου
Γραμματεία

Ευάγγελος Παναγιωταράκος
Υπεύθυνος Δικτύου

Κέλλυ Σκαφτούρου
Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Χάρης Μασούρας
Υπάλληλος Λογιστηρίου

Μικρή Άρκτος
Οργάνωση προβολής και επικοινωνίας

Μόνιμο προσωπικό του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο:
Λεωνίδας Ίσαρης
Σωτήρης Πιπέρας
Μαρία Ρούσου
Μιχάλης Σαλωνίκης

SHARE