PEOPLE

Dr. Kyriakos Koutsomallis
Director 

Marie Koutsomallis
Art Historian – Manager

Viviane Koutsomallis
Legal Council

Alexandra Papakostopoulou
Administrative Secretary

Evangelos Panagiotarakos
Information Technology

Kelly Skaftourou
Chief Accountant

Harry Masouras
Employee Account Department

Mikri Arktos S.A.
Promotion and communication

Permanent employees at the Museum of Contemporary Art, Andros
Leonidas Issaris
Sotiris Piperas
Maria Rousou
Michalis Salonikis

SHARE